Overzicht behandeling

Hieronder wordt stapsgewijs de werkwijze gedurende een behandeling bij de podotherapeut toegelicht. De volgende link toont een presentatie in beeld van: wat voeten willen

Eerste bezoek

Tijdens de eerste afspraak zal een onderzoek worden uitgevoerd om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Vervolgens zal, indien nodig, in overleg met u een behandelplan worden opgesteld. Dit zou kunnen bestaan uit podotherapeutische zolen, ortheses, nagelbeugels, taping, wondbehandeling, etc.

Indien u dit wilt, zal met de behandeling worden gestart. Na ongeveer 6-8 weken zal een controle afspraak plaatsvinden.

Als u voor de eerste keer een afspraak heeft bij Podotherapie Voet op Maat verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

  • verwijsbrief (indien u deze heeft gekregen van uw huisarts of specialist)
  • geldig identiteitsbewijs
  • verzekeringspasje
  • schoenen die veel door u gedragen worden en eventueel schoenen waarin u problemen ondervindt

Behandelmethoden

De podotherapeut heeft een heel scala aan behandelingsmogelijkheden, zoals podotherapeutische zolen, ortheses, nagelbeugels, instrumentele behandelingen, wondbehandelingen, schoenadvies, taping, manipulatie etc. Hieronder vindt u meer informatie over deze verschillende behandelingen.

Controle

In de meeste gevallen zal ongeveer 6-8 weken na de start van uw behandeling een controle afspraak plaatsvinden. Tijdens deze controle zal worden bekeken of de behandeling het gewenste effect heeft of dat deze bijgestuurd moet worden.

Indien u podotherapeutische zolen of een orthese draagt  is het aan te raden om minimaal 1 keer per jaar de stand van de voeten en de werking van het hulpmiddel te laten controleren. Hierdoor kunnen eventuele standsveranderingen op tijd  worden vastgesteld en bijgestuurd, waardoor klachten kunnen worden voorkomen. 

DMvoetzorg

Aanmelden als pedicure voor declaratie DM voetzorg.